Бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык бүлеге

назад
Төп функцияләре:

  • республика агросәнәгать комплексының барлык милек рәвешендәге предприятиеләре, оешмалары һәм учреждениеләре тарафыннан бухгалтерлык исәбен алып бару һәм хисаплылык өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру, агросәнәгать комплексында бухгалтерлык исәбен һәм хисаплылыгын оештыру һәм алып бару;
  • дәүләтнең расланган бухгалтерлык һәм башка хисаплылыгын җыюны, эшкәртүне, анализлауны һәм тиешле органнарга кертүне гамәлгә ашыру;
  • үз компетенциясе чикләрендә максатчан программаларны тормышка ашыруда катнашу;
  • агросәнәгать комплексы предприятиеләренә, оешмаларына һәм учреждениеләренә хуҗалык алып баруга яки оператив идарәгә тапшырылган дәүләт мөлкәтенең исәбен алуны, саклауны һәм керемлелеген тәэмин итүне тикшерүдә тоту;
  • республиканың агросәнәгать комплексында бухгалтерлык исәбен һәм хисаплылыгын алып бару буенча фән-техника казанышларын пропагандалауны, фәнни, мәгълүмати тәэмин итүне һәм консультацияләр бирүне оештыру;
  • кызыксынучы башка бүлекләр белән берлектә, агросәнәгать комплексы буенча җыелма бюджет исемлеген үтәү тәртибен билгеләүдә катнашу;
  • исәпкә алу мәсьәләләре буенча Министрлыкның структур бүлекчәләренә оештыру-методик һәм гамәли ярдәм күрсәтү.
Гиниатуллова Елена Валентиновна
Бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык бүлеге
Гиниатуллова Елена Валентиновна
Бүлек башлыгы
Телефон:
+7 (843) 221-76-16
Email:
Филиппова Ирина Александровна
Бүлек башлыгы урынбасары
Телефон:
+7 (843) 221-76-18
Email:
Шайбакова Рәисә Фиат кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
+7 (843) 221-76-88 (8804)
Email:
Мәгыйзова Әлинә Сөләйман кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
+7 (843) 221-76-17
Email:
Гыймадиева Әнисә Рәшид кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
+7 (843) 221-76-19
Email:
Апаева Раминә Рафис кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
+7 (843) 221-76-20
Email:
Баш белгеч
Баш белгеч
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International