Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләрен җайга салу бүлеге

назад
Төп функцияләре:

  • территориаль, хуҗалыкара һәм хуҗалык эчендә җир төзелеше, туфрак, геоботаника тикшерүләрен һәм башка тикшерүләрне үткәрү чаралары планнарын эшли һәм тәэмин итә;
  • туфракларның уңдырышлылыгын күтәрү буенча федераль, республика программалары чараларын (оештыру-хуҗалык, гидротехник, урман-мелиорациясе, культура-техник һ.б.) эшли;
  • җир турында законнар, җир мәсьәләләре хакында нигезләмәләр, норматив актлар, тәгълимнамәләр, тәкъдимнамәләр эшләү һәм аларны камилләштерү турында тәкъдимнәр кертә; җир мөнәсәбәтләрен җайга салу, төрле милек рәвешендәге җирләрне чикләү, җирләр әйләнеше эшләрен планлаштыра;
  • бәяләү-кадастр тикшерүләрен үткәрү эшләрен планлаштыра;
  • җирләрне яңадан бүлеп бирү, дәүләт һәм җәмгыять ихтыяҗлары өчен җирләр бирү турындагы материалларны карый һәм, авыл хуҗалыгы җитештерүендә сөрү, сугару җирләрен һәм файдаланыла торган кыйммәтле башка җирләрне саклау максатларында, алар буенча бәяләмәләр әзерли;
  • Министрлыкка гражданнардан һәм башка оешмалардан җир мәсьәләләре буенча керә торган тәкъдимнәрне, гаризаларны, шикаятьләрне карый;
  • алдынгы тәҗрибәне өйрәнә һәм гомумиләштерә, җыелма мәгълүматларны анализлый һәм җитештерү процессларын оештыру, технологияне камилләштерү турында конкрет тәкъдимнәр әзерли;
  • бүлек компетенциясенә керә торган мәсьәләләр буенча карарлар проектларын әзерли, аларны Министрлык коллегиясе каравына һәм раславына кертә.
Садовникова Ольга Владимир кызы
Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләрен җайга салу бүлеге
Садовникова Ольга Владимир кызы
Бњлек ќитђкчесе
Телефон:
+7 (843) 221 76 56
Email:
Төп киңәшче
Телефон:
+7 (843) 221-76-87
Email:
Телефон:
+7 (843) 221-76-32
Email:
Телефон:
+7 (843) 292 27 73
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования