Финанслау бүлеге

назад
Төп функцияләре:

  • финанслау, кредитлау һәм салым мәсьәләләре буенча закон актларын эшләүдә һәм республика, төбәкара һәм ведомствоара программаларны тормышка ашыруда катнашу;
  • чараларны Россия Федерациясе бюджетыннан финанслау,
  • бүлеп бирелгән бюджет акчасын файдалануны тикшерүдә тоту өлешендә авыл хуҗалыгы предприятиеләренең, берләшмәләренең, оешмаларының һәм учреждениеләренең айлык, кварталлык һәм еллык хисапларын кабул итү;
  • авыл хуҗалыгы предприятиеләренең һәм агросәнәгать комплексы оешмаларының финанс хәлен, бизнес-планнары күрсәткечләрен, бюджет учреждениеләре сметаларын анализлау;
  • Министрлыкның структур бүлекчәләренә, авыл хуҗалыгы предприятиеләренә, берләшмәләренә, оешмаларына, идарәләренә финанслау, кредитлау һәм салым салу мәсьәләләрендә оештыру-методик һәм гамәли ярдәм күрсәтү.
Финанслау бүлеге
Бүлек мөдире
Телефон:
+7 (843) 221-76-04
Email:
Злобин Сергей Николаевич
Бүлек мөдире урынбасары
Телефон:
+7 (843) 221-76-05
Email:
Copyright © 2003 — 2018
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
Яндекс цитирования